1. Splošni pogoji uporabe spletišča ARTINDEX.si

Namen teh splošnih pogojev uporabe je določiti pogoje uporabe spletišča Agencije ARTINDEX (v nadaljevanju tudi ARTINDEX.si). Splošni pogoji, ki so sestavljeni v skladu z zakonodajo Republike Slovenije veljajo za vse obiskovalce in / ali uporabnike spletne strani Agencije ARTINDEX, vseh podstrani spletne strani agencije ARTINDEX in vseh povezanih strani.

Ob vstopu na spletno stran Agencije ARTINDEX je uporabnik oziroma obiskovalec dolžan pozorno prebrati in v celoti upoštevati te splošne pogoje uporabe.

Spletišče ARDINEX.si je dostopno na svetovnem spletu na www.artindex.si.

2. Lastnik in upravljalec

S spletiščem Agencije ARTINDEX (v nadaljevanju tudi » ARTINDEX.si«) upravlja Zavod za promocijo likovne umetnosti, Sokolska ulica 46, 2000 Maribor, matična številka: 8632022000, davčna številka: 14792630.

3. Obiskovalec in uporabnik

Obiskovalec spletnega portala je vsaka oseba, ki obišče spletišče ARTINDEX.si, pa ni nujno registrirana kot uporabnik spletnega portala. Uporabnik spletnega portala je oseba, ki se je za uporabo spletišča registrirala na spletišču ARTINDEX.si in je pridobila uporabniško ime in geslo za uporabo spletišča.

4. Sprejem splošnih pogojev in uporaba spletišča

Z uporabo spletišča ARTINDEX.si obiskovalec sprejema splošne pogoje in potrjuje, da je z njimi seznanjen in se z njimi strinja.

Uporabniški račun je namenjen izključno osebni uporabi enega uporabnika. Uporabniku je prepovedano, da svoje pravice odstopi ali prenese na drugega uporabnika. Prav tako drugim osebam ne sme dovoliti uporabe svojega računa, gesla in uporabniškega imena.

ARTINDEX.si si pridržuje pravico, da zavrne registracijo ali dostop stranke, s katero je imel v preteklosti težave ali je pokazala neupoštevanje splošnih pogojev prodaje in uporabe spletišča ARTINDEX oziroma obstoječih zakonov in drugih predpisov. V primeru zavrnitve dostopa zaradi neupoštevanja splošnih pogojev uporabe uporabnik ni upravičen do povračila nadomestila. ARTINDEX.si pridržuje pravico, da od uporabnikov v primeru nespoštovanja splošnih pogojev uporabe zahteva plačilo povzročene škode ali izgube, ki je posledica nedovoljene in neupravičene uporabe katerega koli drugega uporabnika.

Prepovedujemo vsakršna poizvedovanja in dostope, ki niso v skladu z normalno in dovoljeno uporabo, kakršne koli avtomatizirane dostope, zlasti tiste, ki jih ustvarijo stroj, računalniški sistem ali programska oprema.

5. Neprimerna vsebina za mladoletne

Določena vsebina spletišča ARTINDEX.si ni namenjena mladoletnim osebam. Na spletišču ARTINDEX.si je predstavljeno veliko število umetniških del, ki niso cenzurirana. Takšna dela lahko vključujejo goloto ali kakšno drugačno vsebino, ki jo nekateri ljudje obravnavajo kot žaljivo. Starši oz. skrbniki mladoletnih otrok so samostojno odgovorni do katerih vsebin dostopa njihov otrok na spletišču ARTINDEX.si

6. Varstvo in obdelava osebnih podatkov

Upravljalec sme uporabiti in obdelovati osebne podatke uporabnika spletišča, pridobljene ob registraciji na spletišču ARTINDEX.si ali ob prijavi v spletišče ARTINDEX.si, v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov (Zakon o varstvu osebnih podatkov ZVOP-1, Ur. l. RS št. 94/07).

V skladu z ZVOP-1 sme upravljalec osebnih podatkov obdelovati osebne podatke, če je podana osebna privolitev posameznika. Osebna privolitev je prostovoljna izjava volje posameznika, da se lahko njegovi osebni podatki obdelujejo za določen namen, in je dana na podlagi informacij, ki jih zagotovi upravljalec. Osebna privolitev posameznika je lahko pisna, ustna, s prijavo v storitev oziroma kakšna druga oblika privolitve posameznika.

V primeru uporabe spletišča ARTINDEX.si se za osebno privolitev šteje ravnanje uporabnika, ki ob registraciji na spletišču ARTINDEX.si s klikom na neoznačeno potrditveno polje za strinjanje s splošnimi pogoji in klikom na gumb »Registriraj se« potrdi, da sprejema in se strinja s temi splošnimi pogoji.

Upravljalec obdeluje naslednje osebne podatke uporabnika, ki jih je vnesel v registracijski obrazec: ime in priimek, naslov prebivališča, kraj, naslov elektronske pošte, telefonsko številko, naziv podjetja in davčno številko podjetja.

Upravljalec osebne podatke, ki jih pridobi od uporabnikov, obdeluje za namene neposrednega trženja storitev, produktov ali ostalih aktivnosti Zavoda za promocijo likovne umetnosti.

Neposredno trženje pomeni uporabo osebnih podatkov posameznika za namene ponujanja blaga, storitev, telefonskih klicev, elektronske pošte ali drugih telekomunikacijskih sredstev (npr. statistična obdelava, segmentacija kupcev, obdelava preteklega nakupnega obnašanja, obveščanje o novostih, pošiljanje ponudb, reklamnega gradiva, revij in vabil na dogodke, telefonske, pisne ali elektronske raziskave).

Obdelava osebnih podatkov pomeni kakršnokoli delovanje ali niz delovanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki, ki so avtomatizirano obdelani ali ki so pri ročni obdelavi del zbirke osebnih podatkov ali so namenjeni vključitvi v zbirko osebnih podatkov, zlasti zbiranje, pridobivanje, vpis, urejanje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, vpogled, uporaba, sporočanje, širjenje, razvrstitev ali povezovanje, blokiranje, anonimiziranje, izbris ali uničenje. Obdelava je lahko ročna ali avtomatizirana.

Uporabnik lahko kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način (npr. preko elektronske pošte) zahteva, da upravljalec osebnih podatkov trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namene neposrednega trženja. Upravljalec bo v 15 (petnajstih) dneh ustrezno preprečil uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter o tem v nadaljnjih 5 (petih) dneh pisno ali na drug dogovorjen način (npr. prek elektronske pošte) obvestil uporabnika, ki je to zahteval.

Upravljalec bo pri obdelavi osebnih podatkov uporabnika in pri ravnanju z njimi ravnal v skladu z zahtevami predpisov o varovanju osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. 94/2007). Upravljalec bo zaradi zavarovanja osebnih podatkov uporabil organizacijske, tehnične in druge ustrezne postopke in ukrepe, da se prepreči nepooblaščeno uničenje podatkov, njihova sprememba ali izguba ter nepooblaščena obdelava. Ker obstajajo na spletnem portalu določene povezave na druge spletne strani, ki niso v nikakršni povezavi z družbo, upravljalec ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh. Prav tako upravljalec ne odgovarja za morebitne napake, ki so posledica posredovanja napačnih podatkov ob registraciji na spletni strani portala.

Posredovani osebni podatki se bodo shranjevali in uporabljali le toliko časa, dokler bo to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili obdelovani. Po izpolnitvi namena obdelave, upravljalec zagotavlja, da bodo osebni podatki izbrisani oz. da bo dostop do zbranih osebni podatkov blokiran.

7. Piškotki

Spletišče v brskalnik računalnika obiskovalca oziroma uporabnika odloži tako imenovani “piškotek”. Piškotki so tekstovne datoteke, ki se shranijo na uporabnikovem računalniku in omogočajo analize o uporabnikovem obisku.

Uporabnik lahko piškotke z določenimi nastavitvami briše, izključuje oziroma jih pogojno uporablja, a posledično uporabnik ne bo mogel uporabljati vseh funkcij spletišča v polni meri. V osnovi so brskalniki nastavljeni tako, da piškotke sprejemajo, zavračajo pa nastavljanje piškotkov, ki ne izvirajo iz osnovnega spletišča.

Upravljalec lahko osebne podatke, ki jih je uporabnik posredoval v postopku registracije, povezuje s podatki, ki so shranjeni v piškotku. Upravljalec lahko podatke, ki jih proizvajajo piškotki, ločeno ali v kombinaciji s posredovanimi osebnimi podatki uporabnika uporabi za ovrednotenje uporabe spletne strani, za izdelavo poročil o aktivnostih internetne strani, statistične analize podatkov, analize nakupovalnih navad, oblikovanja pristopa neposrednega trženja na podlagi nakupovalnih navad, za opravljanje nadaljnjih storitev, povezanih z uporabo spletne strani in druge aktivnosti neposrednega trženja.

Šteje se, da uporabnik ob registraciji na spletišče ARTINDEX.si daje soglasje za namestitev piškotka in osebno privolitev v uporabo in obdelavo osebnih in drugih podatkov, ki obsega tudi možnost obdelovanja in povezovanja podatkov, razvidnih iz piškotkov, z uporabnikovimi osebnimi podatki, ki jih je posredoval, za namene neposrednega trženja storitev, produktov ali ostalih aktivnosti Zavoda za promocijo likovne umetnosti.

8. Uporabniki osebnih podatkov in odgovorna oseba

Uporabnik podatkov je Zavod za promocijo likovne umetnosti. Na vprašanja uporabnika o zaupnosti uporabnikovih podatkov, načinu zbiranja in uporabi podatkov ali želje po dodatnih informacijah, bo odgovorila odgovorna oseba za upravljanje s podatki registriranih uporabnikov spletišča ARTINDEX.si, direktor MMag Damjan Kosec, Sokolska ulica 46, 2000 Maribor. 

9. Omejitev odgovornosti

Upravljalec se bo po najboljših močeh trudil zagotavljati točne in ažurne podatke na spletišču, vendar uporabnika opozarja, da so besedila in podatki informativnega značaja, zato ne jamči in ne prevzema nobene odgovornosti za njihovo točnost oziroma ažurnost. Upravljalec prav tako ne prevzema odgovornosti za dejanja, ki jih uporabnik opravi na podlagi objavljenih podatkov.

Upravljalec ni odgovoren za občasno nedelovanje strani in tudi ne za morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij. Niti upravljalec, niti katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi spletišča, ne odgovarja za škodo, ki bi izhajala iz dostopa do informacij, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Upravljalec si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni ali odstrani vsebino teh spletnih strani, ne glede na razlog ter brez predhodnega opozorila. Uporabniki objavljene vsebine uporabljajo na lastno odgovornost. Upravljalec ne odgovarja za nobene posredne ali neposredne poškodbe ali izgube informacij, do katerih bi lahko prišlo pri uporabi in prebiranju internetnih strani, ki niso v upravljalčevi lasti. Uporabnik je pri izbiri drugih internetnih strani, na katere se lahko poveže preko spletišča popolnoma samostojen in v celoti odgovoren.

10. Avtorske pravice

Vsebina spletišča je avtorsko delo, kjer je imetnik avtorskih pravic upravljalec, torej je predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine. V avtorsko, pravno in z drugimi pravicami intelektualne lastnine varovano vsebino spadajo poleg besedila, slik in podatkov tudi celotna grafična podoba spletnega mesta z vsemi grafičnimi elementi ter programska oprema, procedure in storitve, ki so v popolni in ekskluzivni lastni ARTINDEX.si.

Vsaka nepooblaščena uporaba zaščitenih podatkov, storitev, postopkov, konceptov, programske opreme, blagovnih znamk, tehnoloških elementov, fotografij ali vsebine podatkovne baze ARTINDEX je strogo prepovedana.

Uporabnikom je dovoljeno uporabljati objavljene vsebine samo v osebne in nekomercialne namene. Prepovedano je vsakršno drugo razpolaganje z vsebino razen ogleda, ki zajema, a ne izključno, spreminjanje, kopiranje, objavljanje katerekoli vsebine v celoti ali delno na drugih mestih, razen če v to upravljalec izrecno dovoli v pisni obliki. Če obiskovalec ali uporabnik posreduje kakršnokoli gradivo upravljalcu, brezplačno prenaša vse materialne avtorske pravice in dovoljuje uporabo ter objavo posredovanega gradiva.

11. Reševanje sporov

Morebitne spore bosta upravljalec in uporabnik reševala sporazumno, v primeru neuspeha pa pred stvarno pristojnim sodiščem v Mariboru.

12. Veljavnost in spremembe splošnih pogojev

Ti splošni pogoji začnejo veljati z dnem 1. 5. 2020.

Z uveljavitvijo teh splošnih pogojev prenehajo veljati predhodni splošni pogoji.

Upravljalec si pridržuje pravico, da kadarkoli in brez predhodnega obvestila spremeni oziroma dopolni določbe splošnih pogojev za obiskovalce in uporabnike spletnega portala.

Spremenjeni oz. dopolnjeni pogoji so avtomatično obvezujoči za obiskovalce in uporabnike, zato je njihova dolžnost, da redno obiskujejo to stran, kjer so navedeni splošni pogoji in preveriijo ali je prišlo do kakšnih sprememb.