O ARTINDEX

ARTINDEX je storitev, ki ponuja pregled, primerjavo in analizo prodajnih cen slovenskih likovnih umetnikov. Na podlagi preverjenih podatkov, zbranih z izdanimi računi, omogočamo vpogled v prodajne cene umetniških del, kar vam omogoča, da umetnine slovenskih umetnikov kupujte in prodajajte samozavestno in z zaupanjem v cene na trgu. ARTINDEX bo kot vodilni ponudnik informacij vzpostavil vsakoletno lestvico 100 najpomembnejših slovenskih likovnih umetnikov, kar bo povečalo zaupanje in zanimanje kupcev, zbirateljev, investitorjev in celotnega umetniškega trga ter umetnikom omogočilo boljše pogoje za prodajo likovnih del ter njihov razvoj in kariero.

ARTINDEX trenutno omogoča transparenten in objektiven vpogled v več 1000 izvedenih prodaj več kot 200 slovenskih avtorjev, kar vam omogoča raziskovanje in ocenjevanje slovenskega trga umetnin, odkrivanje in spremljanje umetnikov, sledenje trendom na umetniškem trgu ter prejemanje pomembnih obvestil in poročil. Ne glede na to, ali ocenjujete vrednost svoje zbirke, raziskujete tržno zgodovino umetnika ali ocenjujete vrednost umetniškega dela za prodajo ali nakup, vam bo naša zbirka podatkov prvi korak v postopku ugotavljanja vrednosti vaših umetnin na podlagi primerljivih podatkov.

Gre za prvo tovrstno storitev v zgodovini slovenske umetnosti, zato upamo, da boste z našo storitvijo še bolje spoznali slovenski umetniški trg, ga bolje cenili, sorazvijali ter uživali v umetninah in umetnikih, ki jih imate radi.

Zakaj je ARTINDEX pomemben za razvoj slovenskega umetniškega trga?

 • ARTINDEX rešuje ključne težave, s katerimi se srečujejo kupci in prodajalci umetnin v Sloveniji ter ostali ponudniki storitev, ki se srečujejo z umetninami – netransparentnost trga, onemogočen dostop do prodajnih cen in števila prodaj posameznih slovenskih avtorjev. To prinaša strankam precej negotovosti in dvomov, kar povzroča izgubljanje zaupanja v slovenski likovni trg, kar posledično preprečuje, da bi trg ponovno oživel in postal konkurenčen doma in v tujini.
 • ARTINDEX naslavlja številne druge probleme likovnega trga v Sloveniji, kot je obstoj sivega in črnega trga. Ta povzroča, da se primerljiva umetniška dela istega avtorja na trgu prodajajo po zelo različnih cenah, kar ne omogoča sledljivosti prodaj umetnin, zato so ureditev in poenotenje cen ter večja preglednost nujni.
 • Vse naštete in še kakšne druge neprimerne prakse izkrivljajo umetniški trg in onemogočajo njegovo rast. Menimo, da je ureditev področja transparentnosti cen in prodaj osnova, da se ponovno povrne zaupanje in vzpostavi urejen, pošten, transparenten in strokoven, mednarodno primerljiv likovni trg v Sloveniji, ki bo zanimiv domačim in tujim kupcem.
 • ARTINDEX bo imel širši vpliv na razvoj slovenske družbe, saj predstavlja temelj za ureditev likovnega trga v Sloveniji. ARTINDEX bo vzpodbudil nakup umetnin lokalnih umetnikov in s tem motiviral obstoječo in novo generacijo slovenskih likovnih umetnikov, da še naprej kreativno delujejo na kulturnem področju in skrbijo za kulturni razvoj slovenske družbe ter promocijo slovenske umetnosti doma in v tujini.

Kakšne koristi prinaša ARTINDEX?

ARTINDEX vam kadarkoli in kjerkoli omogoča pregled, primerjavo in analizo prodajnih cen slovenskih likovnih umetnikov, saj vzdržujemo, ročno preverjamo in objavljamo prodajne podatke slovenskih avtorjev. S pomočjo strokovnjakov in umetne inteligence bomo v prihodnosti te podatke pretvorili v zanesljive, dragocene in uporabne informacije. ARTINDEX bo v prihodnosti s pridobitvijo novih podatkov in razvojem dodatnih funkcionalnosti še povečal vrednost za uporabnike.

Kaj mi omogoča ARTINDEX?
Zasebne prodaje

Pregled prodaj zasebnih prodaj preko galerije ali avtorja.

Prikazani so osnovni podatki:
cena, letnica, mere, kategorija, žanr, leto prodaje.
Zaradi varovanja podatkov nista prikazana naziv umetnine in fotografija.

Dražbe in javne prodaje

Pregled prodaj preko dražb ali javnih odkupov.

Prikazani so vsi podatki:
naziv umetnine, predvidena cena, cena, letnica, mere, kategorija, žanr, leto prodaje.
Prikazana je tudi fotografija umetnine.

Iskalnik prodanih umetnin

Iskalnik vam omogoča, da na enostaven način najdete umetnine avtorja, za katere želite preveriti ceno. Omogočeno je filtriranje po:

 • višini in širini
 • letu nastanka
 • medijih in žanrih

Spremljajte avtorja

Spremljajte avtorja, čigar prodaja vas zanima, in prejmite informacije direktno v svoj poštni predal. Enkrat mesečno vas bomo obvestili o prodajah umetnin za želene avtorje.

Na spletni strani z informacijami o prodani umetnini določenega avtorja kliknite na povezavo Spremljajte avtorja in se naročite na obveščanje o njegovih prodajah.


Cenitve umetnin

Vrednost umetniškega dela lahko s pomočjo podatkov in strokovnjakov določite na več načinov
ARTINDEX

Želite raziskati cene in jih pridobiti samostojno? S pregledom prodajnih cen primerljivih umetnin na ARTINDEX lahko vrednost umetniškega dela določite sami.

Preglejte cene

ARTSTAR

Za zahtevnejše in natančnejše cenitve umetnine višjega cenovnega razreda ter ugotavljanje avtentičnosti določite vrednost s pomočjo strokovne presoje Agencije ARTSTAR.

Pridobite certifikat

SLOART

Za enostavnejše informativne cenitve za specifično umetniško delo brez ugotavljanja avtentičnosti lahko določite vrednost umetnine s pomočjo cenitev Galerije in dražbene hiše SLOART.

Pridobite mnenje

Kdaj potrebujemo cenitev umetnin?

Prodaja ali finančno načrtovanje
 • Stranke želijo prodati umetniško delo, zato jih zanima vrednost umetniškega dela oziroma ocenjujejo trenutno vrednost svojega premoženja za namene finančnega načrtovanja.
Nakup umetniškega dela
 • Stranke želijo pred nakupom umetniškega dela preveriti avtentičnost in vrednost umetniškega dela ter se na ta način zavarovati pred morebitnimi zlorabami, kot so dvomljiva avtentičnost umetniškega dela, preplačilo, napačni podatki ali dokumentacija.
Preverjanje avtentičnosti kupljenih umetnin
 • Stranke, ki so podedovale ali pred leti kupile umetniško delo v galeriji, preko zasebnika ali preko posrednikov, želijo potrditev, da je kupljeno umetniško delo avtentično in jih zanima trenutna vrednost umetniškega dela.
Ocenjevanje vrednosti za namen računovodskega poročanja, vrednotenja osnovnih sredstev.
 • Za potrebe v računovodstvu, ki so povezane s prevrednotenjem osnovnih sredstev zaradi njihove oslabitve ali okrepitve, lahko uredimo cenitve za računovodsko poročanje, davčne napovedi, zavarovanje ali pripravo bilance.
Zavarovanja umetnin
 • Stranke želijo pridobiti certifikat o avtentičnosti in cenitev za zavarovanje umetniških del. To velja za umetniška dela višje vrednosti, ki niso pokrita v okviru splošnega zavarovanja doma. Na ta način zaščitijo svojo umetniško zbirko in lahko obvarujejo svoje investicije v primeru kraje, ropa, požara, poplave, naravne katastrofe ali nesreče.
Odškodninski zahtevek v primeru kraje, izgube ali poškodbe, požara, poplave
 • Stranke želijo pridobiti poročilo za zavarovalni zahtevek za zavarovalnico v primeru kraje, izgube ali poškodbe, požara, poplave ali drugih nesreč. Naši strokovnjaki bodo ocenili umetniško delo ali ocenili škodo umetniškega dela ter podali mnenje, ali se umetniško delo lahko restavrira ali ne.
Upravljanje premoženja in davki
 • Za naše stranke lahko opravimo cenitev s pošteno tržno vrednostjo za določitev vrednosti premoženja umetniških del ali zbirke. Cenitve se lahko izdelajo za potrebe nepremičninskih odvetnikov ali izvršiteljev, da bi ugotovili vrednost osebne lastnine za potrebe davkov ali drugih postopkov.
Ločitev, dedovanje in pravična porazdelitev premoženja
 • V primeru delitve osebne lastnine med dvema ali več strankami je pogosto najprej potrebno določiti vrednost umetniških del. Izdelana cenitev in mnenje se lahko uporabljata za pravično porazdelitev pri ločitvi, zapuščinski razpravi, mediaciji ali na sodišču. To ne velja za primere, kadar sodišče samostojno izbere sodnega cenilca.
Stečaj, prisilna poravnava ali odprodaja podjetja in pravična porazdelitev premoženja
 • V primeru delitve lastnine in osnovnih sredstev podjetja je pogosto potrebno najprej določiti vrednost umetniških del. Izdelana cenitev in mnenje se lahko uporabljata za pravično porazdelitev umetniške zbirke v postopku prodaje, stečaja, likvidacije, prisilne poravnave ali na sodišču. To ne velja za primere, kadar sodišče ali stečajni upravitelj samostojno izbere sodnega cenilca.
Zavarovanje kredita ali lizinga
 • Če želite zavarovati kredit s svojim umetniškim delom in banke to omogočajo, bodo banke zahtevale ustrezno dokumentacijo in cenitve. Kredit se ponavadi zavaruje z umetniškimi deli višjega cenovnega razreda.
Dobrodelne donacije
 • V primeru dobrodelne donacije vam lahko pripravimo cenitev za dokazilo o donaciji s pošteno tržno vrednostjo in pripadajočo dokumentacijo za potrebe računovodstva in davčne olajšave. V primeru donacije višje vrednosti potrebujete ustrezno cenitev.

Vpis računov

Pomagajte nam vzpostaviti urejen in mednarodno primerljiv likovni trg, ki bo vzpodbudil prodajo domačih slovenskih umetnikov. Če ste v bližnji ali daljni preteklosti vi, vaši sorodniki, prijatelji ali vaše podjetje kupili umetniška dela slovenskih avtorjev, vas prosimo, da nam pošljete kopijo izdanega računa.